Ympäristölupaprosessit

Asiantuntijamme ovat hoitaneet yhteensä yli 300 ympäristölupaprosessia.

Hoidamme ympäristölupien hakemisen, yhteydet viranomaisiin ja kaikki lupien vaatimat selvitykset ja raportoinnit.

  • ympäristölupahakemukset
  • maa-aineslupahakemukset
  • seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat
  • lausunnot
  • viranomaisraportoinnit

Suunnitelmat ja ilmoitukset

  • ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa MARA- ilmoitus
  • pelastussuunnitelmat
  • kemikaali-ilmoitukset
  • ympäristöriskien arvioinnit
  • jätehuoltoon liittyvät ilmoitukset ja rekisteröinnit


Yhteyshenkilö:
Juha Roivainen, p. 0400 381171, etunimi.sukunimi@hannusalonen.fi