Ympäristölupaprosessit

Hannu Salonen ja Juha Roivainen ovat hoitaneet yhteensä yli 300 ympäristölupaprosessia.

Hoidamme ympäristölupien hakemisen, yhteydet viranomaisiin ja kaikki lupien vaatimat selvitykset ja raportoinnit.

  • ympäristölupahakemukset
  • maa-aineslupahakemukset
  • seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat
  • lausunnot
  • viranomaisraportoinnit

Muut suunnitelmat

  • pelastussuunnitelmat
  • kemikaali-ilmoitukset
  • ympäristöriskien arvioinnit


Yhteyshenkilö:
Juha Roivainen, p. 0400 381171, etunimi.sukunimi@hannusalonen.fi