Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen

Autamme ympäristöhuoltoyritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien tekniikoiden hankkimisessa.

Olemme auttaneet useita ympäristöhuoltoyrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehitysavustusten hakemisessa.

Jäte- ja ympäristöhuollon liiketoimintojen kehittäminen

  • kierrätyspolttoaineen valmistus
  • loka- ja viemärihuollon jätteiden käsittely
  • jätteiden käsittely ja kierrätys

Ympäristöteknologiaan liittyvät hankinta-, rahoitus- ja markkinaselvitykset

  • Business Finland rahoitus
  • ELY-keskusten rahoitus
  • Yhteistyökumppanien kartoitus tutkimus- ja selvityshankkeissa

Biopolttoaineiden valmistus ja markkinointi

  • murskainlinjojen hankinta ja rahoitus
  • polttoaineiden hankinta/toimitussopimukset
  • sopimusneuvottelut