Ympäristötutkimukset

Teemme ympäristölupien vaatimat seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat.

Järjestämme ympäristöntarkkailuun kuuluvat näytteenotot, näytteiden analysoinnin ja raportoinnin.

  • vesianalyysit
  • maaperän pilaantuneisuustutkimukset
  • jätteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset
  • kierrätyspolttoaineanalyysit
  • hyötykäyttökelpoisuustutkimukset (MARA ja MASA)
  • betonimurskeanalyysit