Vesienpuhdistusteknologian yhteistyöavaus Suez Environnementin kanssa

Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy on solminut yhteistyösopimuksen kansainvälisen jätteidenkäsittely- ja vesienpuhdistusratkaisuja tarjoavan Suez Environnementin kanssa. Yhteistyö avaa vientimahdollisuuksia suomalaisille vesiteknologian osaajille sekä mahdollistaa Suezin viimeisimmän jätevesienkäsittelyteknologian käyttöönoton myös Suomessa. 

Hannu Salonen Ympäristöpalvelut toimii Suezin vesienkäsittelyliiketoiminnan edistäjänä Suomessa. Tämä tarkoittaa markkinatutkimuksia, vesienkäsittelyosaamisen kartoittamista ja liiketoimintayhteistyön luomista. Yli 25-vuotinen työn ympäristöhuollon ja kierrätyksen parissa on  tuonut Ympäristöpalvelut Oy:lle laajan kontaktiverkoston, jota Suez arvosti yhteistyökumppania etsiessään. Myös tuntemus erikoisvesien ja lietteiden sekä teollisuusvesien käsittelystä painoi vaakakupissa.

Huipputeknologiaa suomalaisten yhtiöiden käyttöön

Suez haluaa tuoda Suomeen markkinoille uutta jätevesien käsittelyteknologiaa kuten membraanisuodatus (MBR), jolla mahdollistetaan entistä tarkempi mikropollutanttien (mm. lääkeaineiden ja hormonien) sekä fosforin talteenotto jätevedestä. Suez onkin markkinajohtaja MBR-ratkaisuiden toimittamisessa. 

Hannu Salosen mukaan,EU-maissa on jo kiinnitetty entistä enemmän huomiota lääke- ja hormonijäämiin mutta Suomessa  MBR-prosessin tuominen jätevesien käsittelyyn on ollut vasta kokeiluasteella. Tämä entistä tehokkaampi puhdistusmenetelmä tullee yleistymään myös Suomessa sitä mukaa kun erilaisille haitta-aineille asetetaan entistä tiukempia raja-arvoja. Salosen ja Suezin yhteistyön myötä uuden teknologian käyttöönotto käy entistä helpommin.

Uusia mahdollisuuksia vesiteknologiaviennille

Yhteistyö tarkoituksena on myös löytää kotimaisia vesiteknologian osaajia ja auttaa heitä yhteistyöhön Suezin kanssa. Suez pystyy tarjoamaan väylän kansainvälisille markkinoille. Näin pienetkin start-upit saavat mahdollisuuden kansainvälistymiseen Suezin siipien suojassa.

Suez - johtava vesienkäsittelyjärjestelmien toimittaja

Pariisissa pääkonttoria pitävän Suez Environnementin on maailman suurimpia ympäristöalan yrityksiä liikevaihdon ollessa 15,3 miljardia euroa vuonna 2016. Suez vastaa  maailmassa noin 100 miljoonan ihmisen juomaveden käsittelystä ja vahvisti vast’ikään osaamistaan ostamalla General Electricin vesienkäsittely-yhtiön 3,2 miljardilla eurolla. Yrityksen tarjoomaan kuuluvat ratkaisut niin puhtaanveden jakeluun kuin jätevesien käsittelyyn.

www.suez-environnement.com